Качество на процеса

Mutai има процес на строг контрол на качеството, за да осигури най-високо качество и надеждна защита срещу електрически повреди.

Входяща проверка на суровините

Всички суровини, използвани в производството на прекъсвачи, се проверяват при пристигането, за да се гарантира, че отговарят на изискваните спецификации.

q1
q2

Обработка и монтаж на части

Mutai разполага с работилница за машинна обработка на компоненти, компонентите се оформят и формират според изискваните спецификации.След това продуктът ще бъде сглобен съгласно стриктни процедури и всяка единица е тествана, за да се гарантира, че функционира правилно.

q1
q6
q3
q2
q5
q7

Последен тест

Всеки продукт ще бъде тестван добре, за да отговаря на съответните стандарти за безопасност и производителност.Тестване като мигновен тест, тест за забавяне на времето, тест за ниско напрежение, тест за претоварване, тест за късо съединение, тест за продължителността на живота, тест за повишаване на температурата и т.н.

MCCB
p2
p3
p4